Navigace

Obsah

Obecní knihovna Libodřice

Libodřice 55

ev.číslo:  5500/2003

Knihovnice: Marková Alena

Obecní knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16,30 - 17,30 hodin.

 

V knihovně je možno si  zapůjčit celkem 4 354 svazků knih z vlastního fondu a také přibližně 300 knih ročně z výměnného fondu Městské knihovny v Kutné Hoře, se kterou obecní knihovna udržuje dobré vztahy a 2x do roka dochází k výměně souborů.     

Do knihovny je předplacen časopis RETRO.

Poplatek za vypůjčení knih je dobrovolný a slouží k nákupu nových knih.

Obec Libodřice každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky k nákupu nových knih.