Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jiřího Baška -  kterému jsou podřízeni:

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014
seznam zastupitelů:

 

  • Ing. Jirák František - místostarosta
  • Holubová Jarmila
  • Pohanková Jana
  • Bejlek Jaroslav
  • Marek Oldřich
  • Svoboda Jaromír

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 - Finanční výbor  - Ing. František Jirák, Jarmila Holubová

 - Kontrolní výbor  - Jaromír Svoboda, Oldřich Marek, Jana Pohanková

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon +420 725 980 725, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz